Persoonlijke coaching:

Het is fijn als iemand je helpt om inzicht te krijgen in je talenten en kwaliteiten, maar ook in je belemmeringen en valkuilen.
Met mijn coaching bied ik daarom op een professionele manier begeleiding van leerprocessen bij individuen.
Coaching gaat uit van het hier en nu. Samen met jou onderzoek ik de mogelijkheden voor de toekomst en ondersteun en motiveer ik je bij de uitdagingen die je tegenkomt op je levensweg.
Ik help je bij het (her)vinden van energie, motivatie en balans in je persoonlijke leven, maar ook werkgerelateerd. Jij bepaalt wat je wilt veranderen, ik begeleid je daarbij. Mijn uitgangspunt is hierbij altijd dat je als gecoachte je eigen antwoord zoekt.
Vergelijk het met een grondige blik in de spiegel, waardoor zelfreflectie en zelfkennis toenemen. Je krijgt zicht op je gedrag, vaardigheden, ideeën, overtuigingen en drijfveren. Hierdoor ben je in staat om je effectiever te gedragen en wordt jouw persoonlijke groei en ontwikkeling bevorderd. Het effect dat dit heeft motiveert je meer van dit nieuwe gedrag te tonen en resulteert in meer doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen.

Werknemerscoaching:

Door mijn begeleiding als externe coach geef ik mensen net een extra duwtje in de rug om stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Het inzetten van een coach om de persoonlijke ontwikkeling te versnellen en inzetbaarheid te verbeteren is van toegevoegde waarde.
In opdracht van een werkgever ga ik daarom in gesprek met werknemers.
Organisaties willen zich onderscheiden en zich verbeteren. Hierdoor beseffen zij steeds meer het belang van het stimuleren van hun medewerkers om te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Als coach lever ik daarin een bijdrage omdat ik mij met de werknemer richt op een persoonlijk leer- en veranderingsproces. Ik daag werknemers uit om hun ambities, waarden en talenten te ontdekken en veranderingen in gang te zetten. Dit zorgt voor werknemers voor meer passie en talent en dus voor betere resultaten voor de organisatie.

Teamcoaching:

Als coach stimuleer, motiveer en inspireer ik teams. Op een informele en soms zelfs speelse en humorvolle wijze help ik een team de juiste inzichten te verkrijgen waardoor er een nieuwe wijze van samenwerken ontstaat. Teamcoaching is een efficiënte en laagdrempelige vorm van begeleiding aan teams door iemand buiten de organisatie.
Waar mensen met elkaar samenwerken kunnen nou eenmaal conflicten ontstaan die de communicatie en afstemming doen stagneren. In gesprek gaan met elkaar biedt gelegenheid tot het benoemen van wat er dwars zit en eventueel verandert kan worden. Door openheid in communicatie te creëren en mensen de gelegenheid te geven om te benoemen wat hen dwars zit, kunnen stagnaties opgelost worden. Zo ontstaat er nieuwe energie vanuit begrip en verbondenheid waardoor een team weer als team kan functioneren.
Samen met de opdrachtgever analyseer ik in een eerste gesprek de vraag die aan de orde is en maken we uitgebreid kennis met elkaar. Het traject is op maat en volgens afspraak met de opdrachtgever. Het kan een wisselend programma zijn van persoonlijke aanwezigheid van mij tot opdrachten voor en door de betrokkenen. Eventuele trainingen en individuele coaching wordt indien wenselijk besproken.

Contact:
Voor een offerteaanvraag of mee informatie kunt u mailen naar info@bi-coached.nl of contact opnemen met: 
Bianca Noomen
Telefoon: 06-50238403

Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt niet ver…

(Loesje)

Comments are closed.