Teamontwikkeling

Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen om van waarde te zijn voor hun bedrijf. De kennis, vaardigheden en diploma’s van werknemers worden steeds belangrijker. Ieder mens kan leren en veranderen. Of het nu gaat om nieuw gedrag aanleren, kennis en vaardigheden (her)ontdekken of meer zelfvertrouwen krijgen: een training is een effectief middel om doelgericht te leren en te veranderen.

Mijn kracht is het verzorgen van maatwerktrainingen. Stuk voor stuk praktijkgerichte trainingen met een helder doel en plan van aanpak. De inhoud van elke training wordt afgestemd op de specifieke vraag van de organisatie en de individuele leerdoelen van de deelnemers.

Ter inspiratie onderstaand, naast de op maat gemaakte trainingen, een overzicht van het bestaande aanbod: 

Praktisch leidinggeven
Leidinggeven is een vaardigheid en een vak. Aan het hoofd van een team vorm jij de spil tussen medewerkers, beleid, organisatieveranderingen en je persoonlijke visie. Wat is jouw persoonlijke stijl? Welke rol neem je aan en wanneer? Bent je in staat je team in beweging te krijgen, te motiveren en te inspireren? De leidinggevende van nu weet een antwoord op deze vragen te geven in uiteenlopende situaties. Bi-Coached biedt je de mogelijkheid om jouw persoonlijke kwaliteiten te vergroten en te groeien als leider.

Train de Mentor
Als coach of begeleider van stagaires of nieuwkomers in het team, heb je vaak een bijzondere taak: die van mentor (of studieloopbaanbegeleider in het mbo). Velen ervaren het als ‘een vak apart’. Een leuk vak, dat wel, maar soms ook lastig. Een goede mentor zijn vraagt een aantal vaardigheden die in de meeste lerarenopleidingen nauwelijks aan bod komen. Steeds meer scholen komen erachter dat mentoren een belangrijke rol spelen als het gaat om leerlingresultaten en het ontwikkelen van lifeskills voor een leven lang leren en loopbaanontwikkeling. Bi-Coached traint je in de belangrijkste mentorvaardigheden en geeft je hiermee een behoorlijke boost.

Timemanagement
Heb je het gevoel dat je geleefd wordt door je werk? Neem je steeds vaker je werk mee naar huis? Ben je het overzicht weleens volkomen kwijt? Je vindt het lastig om een reële planning te maken en prioriteiten te stellen. Dat levert stress op. Het is de hoogste tijd om je vaardigheden op het gebied van timemanagement te verbeteren. Door de training van Bi-Coached te volgen krijg je meer grip op de hectiek van de dag en creëer je inzicht, structuur en een voldaan gevoel over je werkdagen.

Praktisch communiceren
Uitstekende communicatieve vaardigheden zijn in je dagelijkse werkzaamheden onmisbaar. Je wilt graag over de juiste spreektechnieken en -vaardigheden beschikken. Daarnaast wil je heel goed kunnen luisteren. Goed luisteren werkt stimulerend voor je gesprekspartner en voorkomt veel kostbare misverstanden. Wanneer je je gesprekstechnieken verder wil professionaliseren, is deze praktijkgerichte training van Bi-Coached bijzonder waardevol!

Teamtraining
Ontdek en verbeter als team. Wil je ook dat je team bestaat uit mensen die inzicht en respect hebben voor elkaars kwaliteiten? Dat je samen een open communicatiestijl hanteert en dat voortaan een effectieve en flexibele samenwerking de norm wordt? Of hoe je als team beter en slimmer kunt samenwerken? Het doel voor het organiseren van de cursus teambuilding door Bi-Coached kan divers zijn; bijvoorbeeld ter ondersteuning van een verbetertraject, de samenwerking en onderlinge communicatie bevorderen, of het team verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld het ontdekken en bespreekbaar maken van elkaars kwaliteiten.

Training assertiviteit
Wil je weten wat assertief gedrag is? In jouw dagelijks functioneren sta je regelmatig stil bij je eigen persoonlijke effectiviteit. Krachtig optreden is niet altijd even gemakkelijk. Je wilt graag kennismaken met het thema assertiviteit. Je bent op zoek naar praktische handvatten in assertief gedrag. De training van Bi-Coached leert je op assertieve wijze verzoeken kunnen doen, maar óók verzoeken durven weigeren.

Training conflicthantering
Wil je positief richting geven aan conflicten? Je hebt op je werk regelmatig te maken met conflicten, of je vermijdt ze juist. Nu wil je graag leren hoe je omgaat met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten. Samen met Bi-Coached ga op zoek naar een goede aanpak om jouw conflictvaardigheden te oefenen en te verbeteren.

Training Feedback geven en ontvangen
Wil je op een goede manier feedback geven? Een compliment geven lukt je wel, maar het benoemen van wat je niet prettig vindt is een stuk lastiger. Je wilt werk maken van jouw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen van Bi-Coached ga je aantoonbare resultaten boeken.

Training functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren.
Streef je naar gesprekken met meer impact? Je geeft leiding (of gaat dit binnenkort doen) en voert planning-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Je wilt het beste uit je mensen halen en tegelijkertijd optimale resultaten voor het team en de organisatie boeken. Ook wil je graag goed voorbereid en zelfbewust deze gesprekken leiden en ervoor zorgen dat ze ook echt impact hebben. Deze training van Bi-Coached geeft je handvatten voor de juiste te voeren gesprekken.

Training klantgericht werken en communiceren
Je hebt een functie waarin je veel met klanten te maken hebt. En soms zijn dat lastige of veeleisende klanten. Je wilt graag weten hoe je daar professioneel en klantgericht mee omgaat. Deze training van Bi-Coached leert je persoonlijk, open en effectief te communiceren met klanten en helpt je tevens om beter om te gaan met lastige klantsituaties.

Training ontspannen presenteren
Wil je  ontspannen en zelfverzekerd een heldere boodschap presenteren? Je hebt nog weinig presentaties gegeven of je doet dat juist regelmatig, maar zoekt meer houvast. Je voelt je vaak gespannen als je een presentatie moet geven, je vindt het moeilijk om je publiek te blijven boeien of je verhaal komt niet altijd goed over op het publiek. Daarom wil je graag jouw vaardigheden in het spreken voor groepen verbeteren door deze training van Bi-Coached te volgen.

Contact:
Voor een offerteaanvraag of informatie kunt u mailen naar info@bi-coached.nl of bellen met: 
Bianca Noomen
Telefoon: 06-50238403

Comments are closed.